Welkom Project Sint Idesbald

Inleiding

Wij, studenten van het 1ste jaar sociaal werk aan de KATHO in Kortrijk, hebben deze wiki gemaakt. Ten eerste omdat het een opdracht was voor ICT. Ten tweede is het een handige manier om informatie te delen met onze groepsleden. En ten derde willen we graag ons eindresultaat van ons project hierop zetten, de mensen kunnen dan adhv onze verslagen enz. onze evolutie zien.

Een heel schooljaar lang werken we met 10 leden aan dit project. Onze opdracht bestaat uit het maken van een draaiboek rond vrijetijdsbestedingen voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar met gedragsstoornissen uit MPI St-Idesbald. We zijn nog niet volledig uit over de structuur van ons draaiboek. En we kunnen nog een eindactiviteit organiseren, maar of we dit zullen doen en wat dit zal inhouden is ook nog niet bepaald.

LogoKatho.jpg

Motivatie

Bert
Ik hou ervan om mensen gelukkig te maken door er te zijn voor hen en hen proberen te helpen.Ik altijd al voorstander geweest om goede gesprekken te houden. Ik verkies vooral jongeren om te helpen, want deze hebben hun hele leven nog voor zich en daardoor kun je een leven redden. Ik ben ook leider in de jeugdbeweging: de KSJ.

Frederik
Ik was vroeger al altijd geïnteresseerd in hoe mensen in mekaar zitten, door deze richting te volgen kan ik ook mensen helpen met hun problemen. Ik werk ook heel graag met jongeren.

Jeroen
Ik heb voor dit onderwerp gekozen omdat ik meer wou te weten komen over jongeren met gedragsstoornissen. Hoe reageren ze in bepaalde situaties? Welke stoornissen zijn er? Ook het deel vrijetijdsbestedingen sprak mij aan, omdat ik zelf ook graag veel doe in mijn vrije tijd. Door dit onderwerp te kiezen kom ik met de twee in contact.

Julie
Waarom ik voor dit projectonderwerp koos? Simpel. Mijn persoonlijk doel is jongeren met stoornissen in hun gedrag of omgeving te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Graag zou ik bijstaan om hun omgang in het leven dragelijker en gemakkelijker te maken. Dit projectonderwerp was een mix van mijn doelstellingen. Zo kan ik mij op elk vlak bewijzen.

Kobe
In mijn vrije tijd ben ik moni bij Kazou en deze zomer zou ik ook een Jomba kamp doen (Jomba is jongeren met bijzondere aandacht). Daarom heb ik voor het project Sint-Idesbald heb gekozen.

Leander
Ik koos voor dit project omdat dit mij interesseerde. Ik ben 3de jaar leider in de KSA en werk dus graag met kinderen/jongeren.

Mallory

Maxim
Ik heb dit project gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in het werken en helpen van jongeren die het iets moeilijker hebben dan andere. Het lijkt mij dan ook een logische keuze.

Tijs
Omdat ik in mijn vrije tijd leider ben in de chiro koos ik graag een project waar jongeren bij betrokken waren. Het project van Sint-Idesbald was voor mij ideaal.

Vicky
Ik heb voor dit project gekozen omdat het mij een heel leuk onderwerp leek. Ik zet me graag in voor kwetsbare jongeren.