Eindwerken

Kobe Blomme

  • Abid, S (2010). Het is mijn schuld niet’ : Bevorderen van sociale vaardigheden bij jongeren met gedragsproblemen in de eerste graad (BSO) van het secundair onderwijs. (ongepubliceerd) eindwerk bachelor in het Sociaal Werk. Afstudeerrichting Maatschappelijk Werk, KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC)
  • Bacquaert, J(2010). Maatschappelijk kwetsbare jongeren in relatie met de digitalisering : Een aanknopingspunt voor vzw Lejo. (eindwerken) bachelor in het Sociaal Werk. Afstudeerrichting Sociaal-Cultureel Werk, KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC)
  • Desloover, C (2010). Digitale registratieleidraad voor ADHD en ASS : kastvulling of zinvol werkinstrument : Evaluatief onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid en implementatie in een OOOC. (ongepubliceerd) eindwerk bachelor in de Toegepaste Psychologie, Afstudeerrichting Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie, KATHO Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC).
  • Everaert, N(2009). Alcohol en illegale drugs bij jongeren. : Ontwerp en uitvoering van themasessies over alcohol als onderdeel van psycho-educatie. (eindwerken) bachelor in de Toegepaste Psychologie. Afstudeerrichting Klinische Psychologie, KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC)
  • Naert, L(2009). Nood aan aandacht en nog zoveel meer ! Nood aan psycho-educatie ter behandeling van ADHD ?! (ongepubliceerd) eindwerk bachelor in de Toegepaste Psychologie. Afstudeerrichting Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie, KATHO Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC)