Internet

Kobe Blomme
verwijzingen :

  • Boer, F. (2007). Nadat de onderzoekers het veld hebben verlaten. (Redactioneel). Tijdschrift voor Psychiatrie, 49, 525-527.
  • Buitelaar, J.K. (2000). Medicatie en gedragstherapie bij kinderen met adhd. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 55, 565-571.
  • Buitelaar, J.K. (2004). Wat is een voldoende-goede behandeling voor adhd? Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 27-29.
  • Buitelaar, N. (2009). adhd en delictgedrag. Tijdschrift voor Psychiatrie, 51 (Suppl. 1), S32-S33
  • Lewis, S., & Lieberman, J. (2008). CATIE and CUtLASS: can we handle

the truth? British Journal of Psychiatry, 192, 161-163.