Juridische Context

Vlaamse overheid .(15-04-2008). Decreet van7 maart 2008 Decreet inzake bijzondere jeugdbijstand. Belgisch staatsblad p19967
Bron : http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm