Lijst Organisaties

Organisaties

 • Centra voor Jeugd en Gezin
 • CLB (centrum leerling begeleiding) een organisatie die vaak instaat voor het doorverwijzen van mogelijke adhd patiënten naar specialisten
 • De Jutters (Centrum voor Jeugd-ggz)
 • Het tehuis en dagcentrum Ter Duinen te Brugge
 • Het Universitair Centrum voor Infant-, Kinder- en AdolescentenPsychiatrie (UCIKAP) van het UZ Gent
 • Justitiële instellingen
 • MTA : Multimodal Treatment Study of Children with adhd
 • Nicis instituut
 • Psychiatrie en Medische Psychologie van het UZ Gent
 • REVA : revalidatiecentrum voor taal- en ontwikkelingsproblemen vzw. Staat onderandere in voor begeleiding van ADHD patiënten.
 • Vlaams parlement