Monografieen
  • Algra, H,& Dolfsma-Troost, I. (2010). Kinderen en… roeien met de riemen die je hebt : Praktisch omgaan met leer- of gedragsproblemen in de klas. Amersfoort : Kwintessens.
  • Bolt, T. (2010). Van zenuwachtig tot hyperactief : andere kijk op ADHD. Amsterdam : SWP.
  • Compernolle, T. & Lootens, H. (2007). Alles went, ook een adolescent: wegwijzer bij het opvoeden van jongeren. Tielt : LannooCampus.
  • Haesbrouck, F. (2007). ADHD-medicatie : medische megablunder. Ieper : Tarcom NV,
  • Niemeijer, M.H. & Gastkemper, M. (2009) Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. : Medisch-pedagogische begeleiding en behandeling. Assen. : Van Gorcum.