Politieke Context

bij de partij N-VA (jong N-VA) vond ik :

Jong N-VA pleit voor hervorming bijzondere jeugdzorg!
Een degelijke hervorming van de bijzondere jeugdzorg, waardoor jongeren de exacte hulp krijgen die ze nodig hebben, is prioritair voor Jong N-VA. “De verschillende incidenten van de laatste weken bewijzen nog maar eens dat de situatie langzaam onhoudbaar is geworden . Wij blijven pleiten voor een Vlaams jeugdsanctierecht zodat visie en aanpak aan elkaar gekoppeld kunnen worden”, aldus Jong N-VA.

Jong N-VA: “De steekpartij in Zelzate, het gezinsdrama in Rotselaar, de stakende hulpverleners in verschillende jeugdinstellingen, … Het zijn allemaal voorbeelden van een jeugdzorgbeleid dat zwaar onder druk staat. Dat een speciale commissie in het Vlaams Parlement zich over een degelijke hervorming buigt, is alvast een positief gegeven. Maar wat ons betreft mag en moet het verder gaan.”

De vraag van Jong N-VA voor een Vlaams jeugdsanctierecht is niet nieuw. Op een congres eind 2008 vroeg Jong N-VA al aandacht voor deze hervorming. “Probleemjongeren komen niet van de ene dag op de andere in de problemen terecht. Jongeren hebben nood aan een duidelijk kader, een kader dat vandaag de dag al te vaak ontbreekt. Onder andere de begeleiding van ouders in moeilijke situaties is hier een belangrijk aandachtspunt. Al is preventie natuurlijk niet zaligmakend. Ook de aanpak van jongeren die toch nog in contact komen met bijzondere jeugdzorg moet dringen hervormd worden. Vandaag krijgen ze immers al te vaak te maken met een gebrek aan visie, aanbod en opvangcapaciteit. Als zo’n jongeren al kunnen opgevangen worden, krijgen ze vaak niet de hulp die het best bij hen past. Daarom ook kunnen wij de frustraties bij de hulpverleners in de jeugdinstellingen best begrijpen.”

Jong N-VA blijft dan ook pleiten voor een Vlaams jeugdsanctierecht. De noden en de visie in Vlaanderen zijn immers anders dan die in andere landsdelen, de aanpak moet dat ook zijn. Dat kan vandaag de dag niet, en daar zijn jongeren al te vaak de dupe van.

Mijn mening
Ik vind dat de jong N-VA’ers een goed punt hebben dat er dringend iets moet veranderen aan de situatie. Meer middelen en vooral meer plaats zouden nodig zijn om een betere bijzondere jeugdbijstand te hebben. De opvolging van probleemjongeren is een groot probleem wegens een tekort aan middelen , overvolle jeugdinstellingen zijn hier de grootste oorzaak van. Hopelijk maakt de N-VA hier een werkpunt van binnen de volgende regering (als die er ooit komt).