Historiek
Naamloos.png

Het ‘Sint-Idesbaldinstituut’ is officieel gestart op 14 augustus 1953.
De congregatie van de Broeders van Liefde was twee jaar eerder gestart met het bouwen van het instituut, op de ‘zilte’ grond net buiten Roeselare.
In september 1953 werd met een 30-tal kinderen gestart. De eerste jaren van Sint-Idesbald waren jaren van verder bouwen en grote expansie.
Drie schooljaren verder (1955-1956) telde het Sint-Idesbaldinstituut al 229 leerlingen, toen nog allemaal op internaat.

Tot midden de jaren zeventig werd op verschillende plaatsen op de campus bijgebouwd.
In die periode kwam ook de eerste herinrichting van de internaatsgebouwen.
De dagzalen van de paviljoensgebouwen werden opgedeeld tot de leefgroepsruimten zoals we die tot op vandaag kennen.
De centrale refters werden verbouwd tot leefgroepen voor het semi-internaat.

De scholen kenden intussen een ferme groei. In het schooljaar 1977-1978 volgden 570 leerlingen met een licht mentale handicap,
les in de lagere of de vakschool van Sint-Idesbald.

Waar aanvankelijk alle onderwijs en zorg op de campus De Zilten werd geboden en enkel voor minderjarigen bedoeld was
,startten we in de jaren tachtig de eerste projecten op voor volwassenen met een handicap. Het eerste initiatief – in 1987 - was De Drempel,
een tehuis voor werkenden.

Vandaag, 2010, is het ‘Orthopedagogisch Centrum Sint-Idesbald’ een heuse netwerkorganisatie voor kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen
waaraan een waaier van ondersteuningsmogelijkheden kan aangeboden worden.
Het aanbod naar minderjarigen wordt georganiseerd op twee campussen, beide in een groene omgeving.
De samenwerking met de eigen lagere en secundaire school staat op de voorgrond maar is niet exclusief.
In de praktijk werken we samen met meerdere scholen, gewoon en buitengewoon onderwijs, in de brede regio van Roeselare.
In het bijzonder vermelden we De Parel, een samenwerkingsverband tussen het semi-internaat en het Bu.Ba.O.
De Hagewinde, een school waarvan de afdeling type 2 vanaf september 2007 verhuisde naar de campus De Zilten.

De initiatieven binnen de volwassenenwerking zijn gevestigd op verschillende plaatsen.
Op één na zijn ze alle gehuisvest in het centrum van Roeselare. Itinera, een woonproject voor volwassen mannen onder het statuut van internering,
is gehuisvest op de campus van het psychiatrisch centrum St.Amandus te Beernem.

O.C. Sint-Idesbald wil op die manier blijvend de vinger aan de pols houden en tegemoet komen aan de noden van kwetsbare doelgroepen.